ความยากจนที่คน (มีอันจะกิน) ในสังคมไม่อยากเห็น: คนไร้บ้านกับการขออาหารในร้านที่นิวยอร์ก

พิษเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ผลักให้หลายคนต้องเข้าสู่สภาวะไร้บ้านเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันร้านอาหารประมาณ 12,000 ร้านในเมืองนิวยอร์กก็ได้รับอนุญาติให้เปิดบริการรับประทานอาหารในบริเวณหน้าร้าน ส่งผลให้การปะทะกันระหว่างร้านอาหารและคนไร้บ้านนั้นมีมากขึ้นตามไปด้วย คนไร้บ้านได้เข้ามาขออาหารและเงินจากลูกค้าที่มารับประทานอาหารเป็นจำนวนมาก หลายร้าน ต้องพยายามจัดการปัญหาด้วยวิธีต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นการจัดการปัญหาของภาครัฐที่อาจยังไม่เพียงพอต่อปัญหาคนไร้บ้านในเมืองนิวยอร์ก