การมีชีวิตที่ยืนยาวบ่งบอกสิ่งใด: อายุขัยและการตายของคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานคร

Penguin Homeless ขอเชิญชวนให้ทุกท่านอ่านบทความสรุปใจความสำคัญจากงานวิจัย“อายุขัยเฉลี่ยและภาวะการตายของคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานคร” โดย ผศ.ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ (2560) ที่จะพาทุกคนไปทำความเข้าใจความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานครผ่านอายุขัยและการตายของพวกเขา