สำรวจ “หมู่บ้านรถไฟใต้ดิน” ชุมชนคนไร้บ้านในเขตแฮปปี้วัลเลย์ เขตที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งในเกาะฮ่องกง

คนไร้บ้านฮ่องกงหลายสิบคนมาอาศัยใน “หมู่บ้านรภไฟใต้ดิน” ในเขตแฮปปี้วัลเลย์ สวนทางกับภาพลักษณืเมืองที่นับเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งหนึ่งในโลก