เมื่อ COVID-19 แพร่ระบาดอีกระลอก ชนชั้นกลางอินเดียจึงพบกับความยากจน

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ประชาชนจำนวนมากในอินเดียตกอยู่ในช่วงที่ยากลำบาก และยังหล่นจากชนชั้นกลางทางเศรษฐกิจไปเผชิญสภาวะความยากจนอย่างเต็มตัว นอกจากนี้ เมื่อเกิดการระบาดอีกระลอก ความคาดหวังถึงชีวิตที่ดีขึ้นก็ดูจะเป็นไปได้ยากกว่าเดิม