“ชุดพักพิง” ประดิษฐ์โดยดีไซน์เนอร์เพื่อช่วยคนไร้บ้าน

ดีไซน์เนอร์ชื่อว่าบาส ทิมเมอร์ (Bas Timmer) ประดิษฐ์เสื้อโค้ทที่ใช้เป็นถุงนอนได้ สำหรับผู้อพยพและคนไร้บ้าน