สองหนุ่มออสซี่ ออกไอเดียสร้างรถตู้บริการซักผ้าให้คนไร้บ้านฟรี

สองหนุ่มชาวออสเตรเลียได้แรงบันดาลใจหลังเห็นคนไร้บ้าน สร้างรถตู้บริการซักผ้าเคลื่อนที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย เชื่อช่วยสร้างการสนทนากันที่ดีระหว่างกัน