สตรีอเมริกาในช่วงเวลาไร้บ้าน

วีดีโอสารคดี 6 นาทีครึ่งถ่ายทอดเรื่องราวการใช้ชีวิตของผู้หญิงไร้บ้านในอเมริกา ตั้งแต่การนอน การอาบน้ำ และช่วงที่เป็นประจำเดือน