The Pit Stop โครงการจัดหาห้องน้ำสาธารณะสำหรับคนไร้บ้าน

เมืองซาคราเมนโต รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้เริ่มโครงการนำร่องระยะเวลาหกเดือนที่มีชื่อว่า The Pit Stop ซึ่งเป็นโครงการที่ทำการจัดหาห้องน้ำสาธารณะสำหรับคนไร้บ้าน