ชวนอ่าน: รายงานสรุปผลการสำรวจเชิงคุณภาพการระบาดของโควิด – 19 ผลกระทบต่อคนในไร้บ้านในประเทศไทย

ชวนอ่านรายงานสรุปผลการสำรวจเชิงคุณภาพการระบาดของโควิด – 19 ผลกระทบต่อคนในไร้บ้านในประเทศไทย ที่คณะทำงานเครือข่ายคนไร้บ้านได้เก็บรวบรวมเพื่อสำรวจสถานการณ์คนไร้บ้านในช่วงโควิด – 19 รวมถึงข้อเสนอแนะเบื้องต้นต่อภาครัฐ

เมื่อ COVID-19 แพร่ระบาดอีกระลอก ชนชั้นกลางอินเดียจึงพบกับความยากจน

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ประชาชนจำนวนมากในอินเดียตกอยู่ในช่วงที่ยากลำบาก และยังหล่นจากชนชั้นกลางทางเศรษฐกิจไปเผชิญสภาวะความยากจนอย่างเต็มตัว นอกจากนี้ เมื่อเกิดการระบาดอีกระลอก ความคาดหวังถึงชีวิตที่ดีขึ้นก็ดูจะเป็นไปได้ยากกว่าเดิม