แจกโทรศัพท์มือถือให้คนไร้บ้าน สิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกสมัยใหม่

คนไร้บ้านในประเทศอังกฤษจะได้รับการแจกจ่ายโทรศัพท์มือถือกว่า 2,500 เครื่อง และรวมถึงแพ็กเกจโทรศัพท์ด้วย