ทูซอนฝ่าวิกฤติที่อยู่อาศัย! ภาคประชาสังคมผนึกกำลังจัดทำที่พักพิงพาเลทสำหรับคนไร้บ้านในเมือง

ความกังวลเกี่ยวกับจำนวนคนไร้บ้านที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่สาธารณะของเมืองทูซอน รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้กลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร วางแผนสร้างโครงการจัดทำที่พักพิงพาเลทเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้บ้าน

องค์กรไม่แสวงหาผลกําไรได้ร่วมทำงานในศูนย์บริการคนไร้บ้านในลอสแองเจลิส จากการทำงานทำให้ได้ร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปัญหาคนไร้บ้านที่หลากหลาย แต่อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ทุกพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่นเมืองทูซอนที่พบปัญหาคนไร้บ้านอย่างมาก แต่จากการทำงานขององค์กรในศูนย์บริการคนไร้บ้านในลอสแองเจลิสทำให้พบการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยโดยการจัดทำที่พักพิงพาเลท เป็นการจัดที่พักพิงบ้านหลังเล็กๆที่สามารถตั้งได้ในเวลาเพียง 45 นาที ทางองค์กรจึงนำรูปแบบโครงการมาจัดทำที่พักพิงพาเลทในเมืองทูซอน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2021 ทางองค์กรได้เริ่มมีการจัดตั้งโครงการขึ้นในชื่อ “The Homing” แผนการจัดตั้งโครงการนั้นมีรูปแบบสร้างหมู่บ้านขนาดเล็ก มีบ้านพักพิงจำนวนประมาณ 64 หลัง เป็นที่พักพิงพาเลทที่สามารถประกอบได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

โครงการ The Homing เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านที่เพิ่มขึ้นจากวิกฤตที่อยู่อาศัย ซึ่งปัญหาการไร้บ้านได้ส่งผลกระทบต่อเมืองต่างๆทั่วทั้งรัฐ วัดได้จากตัวเลขคนไร้บ้านในรัฐแอริโซนาที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 23.4% ระหว่างปี 2020 ถึง 2022 ตามรายงานของสหรัฐฯ ในปี 2022 กรมการเคหะและการพัฒนาเมือง พบว่า คนไร้บ้านในรัฐแอริโซนาในปี 2022 คาดว่าจะมีจำนวนถึง 13,553 คน โดยมีจำนวนถึง 59.2% ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น โครงการ Homing Project จึงมีการวางแผนที่จะรองรับคนไร้บ้านจำนวน 20 คนในช่วงแรกของโครงการ รูปแบบที่พักพิงที่พักพิงจะมีเครื่องทําความร้อนความเย็น มีเตียง หน้าต่าง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในตัว และประตูล็อคที่ปลอดภัย และยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช้ร่วมกันในหมู่บ้านที่พักพิง การรับประทานอาหาร ห้องซักรีด ห้องน้ํา โดยภายในชุมชนมีรั้วรอบบริเวณพื้นที่ แต่หากคนไร้บ้านไม่ต้องการตัวบ้านก็สามารถถอดประกอบเพื่อจัดเก็บตัวบ้านพาเลทได้ นอกเหนือจากการจัดสร้างที่พักพิงทางโครงการยังมีการวางแผนที่จะให้เพิ่มการให้บริการในด้านอื่นๆ อีกด้วย

โครงการนี้ได้รับทุนทั้งหมดผ่านการบริจาคและเงินช่วยเหลือจากเครือข่ายภาคประชาสังคม โดยพื้นที่โครงการเป็นที่ดินสัญญาเช่าระยะยาวฟรี มีงบประมาณในการจัดสร้างที่พัก 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีระยะเวลาเริ่มต้นและดําเนินการสร้างโครงการหมู่บ้านเป็นเวลาหนึ่งปี ทางโครงการมีการพึ่งพาอาสาสมัครเป็นจํานวนมาก โดยมีจำนวนอาสาสมัครมากกว่า 100 คน การจัดสร้างโครงการมีเป้าหมายเพื่อช่วยคนไร้บ้านที่ประสบวิกฤตที่พักอาศัยให้สามารถกลับไปสู่ที่พักอาศัยอีกครั้ง นอกเหนือจากนั้นจะมีการช่วยให้คนไร้บ้านในโครงการได้รับทักษะการทํางานสำหรับสร้างอาชีพที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตไม่ให้กลับไปสู่วงจรการไร้บ้านอีกครั้ง และทางโครงการยังมีการขยายเครือข่ายการทำงานร่วมกับพื้นที่รัฐอื่นๆในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

ทางองค์กรมองเห็นว่าปัญหาที่ผลักประชากรส่วนใหญ่มาสู่การไร้บ้านคือปัญหาวิกฤตที่อยู่อาศัย การจัดสร้างที่อยู่อาศัยราคาถูกจึงเป็นการช่วยเหลือคนไร้บ้านให้กลับไปสู่สังคมอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้อีกครั้ง นอกเหนือจากนี้ ไม่ได้มีเพียงแต่เมืองทูซอนที่พบปัญหาวิกฤติที่อยู่อาศัย แต่ยังมีพื้นที่อื่นๆที่ประสบปัญหานี้เช่นกัน ยกตัวอย่างประเทศไทย ก็มีการพบคนไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งบางกลุ่มก็มาสู่วงจรการไร้บ้านจากปัญหาวิกฤตที่อยู่อาศัยด้วยเช่นกัน ดังนั้นการผลักดันนโยบายที่อยู่อาศัยราคาถูกจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างการเข้าถึงคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ที่มา :

https://www.tucsonlocalmedia.com/explorernews/news/article_4c963f90-ffe0-11ed-b48f-7fc49975d9da.html