มหาวิทยาลัยในอังกฤษเปิดโครงการนำร่องเพื่อรับคนไร้บ้านเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

ขอบคุณภาพจาก: University of Chichester

มหาวิทยาลัยชิเชสเตอร์ในประเทศอังกฤษเปิดตัวโครงการนำร่องเพื่อกลุ่มเปราะบาง เพื่อเปิดโอกาสให้คนไร้บ้านสามารถเข้ามาศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีได้ด้วยนหลักสูตรนำร่องประมาณ 12 อาทิตย์ พัฒนาโดย เบกกี้ เอ็ดวาร์ด อาจารย์อาวุโสในหมาวิทยาลัย โดยจุดประสงค์ของโครงการคือเพื่อให้คนไร้บ้านสามารถพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาการและการคิดวิเคราะห์โดยอาศัยประสบการ์ณของผู้เข้าร่วมโครงการเอง นอกจากนั้นเบกกี้ เอ็ดวาร์ดยังหวังว่าโครงการนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความมั่นใจและความภูมิใจในตนเองอีกด้วย

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม 27 คน และเบกกี้ เอ็ดวาร์ดได้พัฒนารูปแบบเบื้องต้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่สนใจ สามารถนำไปปรับใช้ได้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยเหลือคนไร้บ้านในพื้นที่ แต่ยังช่วยให้ทัศนคติต่อคนไร้บ้านในมหาวิทยาลัยเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน

อ้างอิง:https://www.bigissue.com/news/housing/the-pioneering-university-course-helping-homeless-people-get-degrees/