สื่ออังกฤษเผย ปี 2020 คนไร้บ้านพุ่งสูงขึ้นหนึ่งในสามในรอบปี

ที่สหราชอาณาจักร ในปี 2020 มีรายงานว่ามีคนไร้บ้านเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่าหนึ่งในสาม และในบรรดาผู้ไร้บ้านที่เสียชีวิตนั้น ร้อยละ 36 มีความเกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ ในขณะที่อีกร้อยละ 15 นั้นมาจากการฆ่าตัวตาย

(ที่มา: The Guardian)

Jess Tuttle ผู้ร่วมก่อตั้ง The Museum of Homelessness องค์กรเพื่อชุมชนที่ริเริ่มโครงการ  the Dying Homeless Project เผยว่า จากรายงานที่ทาง MoH ได้จัดทำเพื่อรายงานสถานการณ์คนไร้บ้านในปี 2020 ที่ผ่านมา ค้นพบว่ามีผู้ไร้บ้านเสียชีวิตถึง 976 ราย โดยส่วนมากเคสที่พบผู้เสียชีวิตจะมาจากอังกฤษ (693 ราย) 

จำนวนตัวเลขผู้ไร้บ้านท่ีเสียชีวิตยังคงพุ่งสูงขึ้น แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบาย Everybody In ซึ่งเป็นนโยบายที่ริเริ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการหลับนอนตามที่สาธารณะ (rough sleeper) ด้วยการสนับสนุนเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว ในช่วงการล็อคดาวน์ครั้งแรก มีผู้ขอรับบริการความช่วยตามมาตรการดังกล่าวสูงถึง 29,000 คน 

แม้ว่าจำนวนผู้ไร้บ้านที่เสียชีวิตโดยที่มีสาเหตุโดยตรงจาก COVID-19 จะมีเพียงร้อยละ 3 จากจำนวนผู้ไร้บ้านที่เสียชีวิตทั้งหมด แต่ Tuttle เองยังเห็นว่านโยบายของรัฐยังไม่สามารถยั้บยั้งจำนวนผู้ไร้บ้านที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ และเขาเรียกร้องให้รัฐบาลให้ลงมือจัดการแก้ปัญหาคนไร้บ้านให้มากกว่านี้

Polly Neate ผู้บริหารสูงสุดของ Shelter องค์กรสาธารณะกุศลเพื่อคนไร้บ้านเผยว่า แม้ว่า Shelter จะพยายามอย่างหนักเพื่อทำให้คนที่อาศัยอยู่ตามที่สาธารณะต่างๆ ได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม แต่นับวัน ตัวเลขจำนวนผู้ไร้บ้านกลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และก่อนที่จะเกิดการระบาดของ COVID-19 มีครัวเรือนนับล้านที่อยู่รายชื่อที่รอการจัดสรรที่อยู่อาศัยภาครัฐ ดังนั้น เมื่อมองในระยะยาวแล้ว การยกระดับให้ความสำคัญกับปัญหาที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอควรเป็นสิ่งที่รัฐควรทำมากที่สุด

สถานการณ์คนไร้บ้านสหราชอาณาจักรที่กำลังย่ำแย่

ในเดือนมกราคม 2020 ที่ผ่านมา The Observer สำนักข่าวของสหราชอาณาจักรเผยว่า ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีครัวเรือนมากกว่า 70,000 ครัวเรือนที่กลายเป็นผู้ไร้บ้าน ในขณะมีคนอีกนับหมื่นที่กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะไร้บ้าน เนื่องจากการถูกขับให้ออกจากที่อยู่อาศัย ทั้งที่ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้มีมาตรการสั่งห้ามไม่ให้มีการขับไล่ออกจากที่อยู่อาศัยที่ไม่เป็นธรรม

นอกจากนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติประจำสหราชอาณาจักรได้เผยอีกว่า ในปี 2019 จำนวนผู้ไร้บ้านที่เสียชีวิตในอังกฤษและเวลส์สูงขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 5 แล้ว และจำนวนผู้หลับนอนตามที่สาธารณะยังได้พุ่งสูงขึ้นถึง 1.7 เท่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2010 และ 2020

ในการนี้ โฆษกรัฐบาลได้เน้นย้ำถึงนโยบายที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ นั่นคือการทุ่มงบประมาณจำนวน 700 ล้านปอนด์เพื่อแก้ไขปัญหาคนหลับนอนตามที่สาธารณะ และจะดำเนินการส่งมอบศูนย์พักพิงที่อยู่อาศัยระยะยาวจำนวน 3,300 แห่งในปี 2021 นี้

ที่มา: UK homeless deaths rise by more than a third in a year, study finds – The Guardian