หนึ่งวันพิเศษในเดือนกุมภาพันธ์ กับ หนึ่งกิจกรรมพิเศษเพื่อคนไร้บ้าน: เครือข่ายเพื่อคนไร้บ้านในแคนาดาร่วมส่งต่อความรักความห่วงใยให้แก่คนไร้บ้านในเทศกาลวาเลนไทน์

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 องค์กร UTM A Better Day Tomorrow (ABDT) หรือกลุ่มสโมสรนักศึกษาที่มีเป้าหมายสนับสนุนคนไร้บ้านของมหาวิทยาลัยโตรอนโต วิทยาเขตมิสซิสซอกา ประเทศแคนาดา ร่วมกับ Acts of Kindness ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาภาคเอกชน (NGO) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการไร้บ้านในเมืองโตรอนโต โดยที่ทางสมาชิกองค์กรได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์การดูแลที่บรรจุสิ่งจำเป็นด้านสุขอนามัย และจดหมายที่เขียนด้วยลายมือสำหรับผู้ที่เข้าพักที่ Red Door Family Shelter (ที่พักพิงสำหรับคนไร้บ้าน) ในดาวน์ทาวน์โตรอนโตอีกด้วย 

กลุ่มผู้จัดงาน ได้มีการมอบถุงของขวัญสีชมพูซึ่งบรรจุสิ่งของ เช่น ผ้าอนามัย สบู่ก้อน แปรงสีฟัน กระดาษชำระ และกระดาษชำระชนิดเปียกลงในถุง พร้อมทั้งแนบจดหมายซึ่งมีข้อความที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดยสิ่งของเหล่านี้มีความจำเป็นต่อสุขภาวะของคนไร้บ้าน และช่วยเสริมสร้างพลังใจ โดยของขวัญเหล่านี้ สมาชิกสโมสร ABTD จัดหามาด้วยทุนของตนเอง และทางสโมสรหวังจะสร้างความร่วมมือและขยายการทำงานในการให้การสนับสนุนคนไร้บ้านไปยังวิทยาเขตอื่นของมหาวิทยาลัยในอนาคต

นอกเหนือจากการช่วยเหลือระยะสั้นโดยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแล้ว สโมสร ABDT ยังมีแผนจะจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์ยาเสพติดเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับโรคของยาเสพติดที่ส่งผลต่อการไร้บ้าน รวมถึงร่วมอบรมการใช้ยา naloxone เพื่อช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติดในสถานการณ์ใช้ยาเกินขนาด โดยอ้างอิงจากข้อมูลของเมืองโตรอนโตพบว่า มีผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดที่ศูนย์พักพิงคนไร้บ้านอยู่จำนวนหนึ่งในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะทำควบคู่ไปกับกิจกรรมแจกถุงของขวัญ โดยหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นการสร้างการรับรู้ต่อภาวะไร้บ้าน ช่วยดึงผู้คนจากหลากหลายกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมและรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อสนับสนุนคนไร้บ้านต่อไป

ที่มา :