ชมภาพอาสาสมัครนักศึกษามช. ลงพท.เยี่ยมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคนไร้บ้านเชียงใหม่ ฝึกทำน้ำยาอเนกประสงค์-แยกขยะ

นักศึกษาอาสาสมัครที่ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลคนไร้บ้านเชียงใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคนไร้บ้านเชียงใหม่แห่งใหม่ เรียนรู้แลกเปลี่ยนฝึกทำกิจกรรมกลุ่มคนไร้บ้าน ได้แก่ น้ำยาเอนกประสงค์ และคัดแยกขยะ
 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาอาสาสมัครมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 คน ซึ่งเคยร่วมเก็บข้อมูลคนไร้บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ ได้กลับมาเยี่ยมศูนย์ชั่วคราวก่อนจะกลายเป็นศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคนไร้บ้านเชียงใหม่แห่งใหม่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐ

กลุ่มอาสาสมัครได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงพื้นที่พบปะคนไร้บ้าน และได้ฝึกทำกิจกรรมที่กลุ่มคนไร้บ้านทำ และชำนาญเป็นพิเศษ เช่น การทำน้ำยาเอนกประสงค์ และการคัดแยกขยะ ซึ่งความรู้ตรงนี้กลุ่มคนไร้บ้านเชียงใหม่มองว่ายิ่งต่อยอดออกไปได้ยิ่งดี

อาสาสมัครคนหนึ่งในกลุ่ม กล่าวว่า การลงพื้นทำให้เธอเปลี่ยนมุมมองต่อคนไร้บ้านมากพอสมควร อย่างน้อยก็ทำให้เข้าใจว่า คนไร้บ้านคือใคร เป็นกลุ่มเดียวกับคนแร่ร่อน ขอทานหรือไม่  และการออกมาทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนทำให้เข้าใจการรวมกลุ่มมีความสำคัญต่อพวกเขาอย่างไร

“สนุกดี ได้น้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์มาใช้ด้วยขวดหนึ่ง ดูแล้วทำไม่ยาก ส่วนการคัดแยกขยะ พอรู้แล้วว่าอันไหนมีค่าเท่าไหร่ การแยกประเภทจะทำให้มูลค่าสูงขึ้นอย่างไร เช่น ถ้าเราถอดฝาเอ็มร้อย ไม่ขายรวมกับขวด เราจะก็จะนำฝามาช่างขายได้ หรือหากเรากะสลากออกจากขวดแล้วชั่ง ราคาขวดจะเพิ่มขึ้นอีกกิโลละบาท  คนไร้บ้านเก่งมาก ทำได้เร็วมากค่ะ”

ฝึกทำน้ำยาเอนกประสงค์และคัดแยกขยะ