อุณหภูมิที่ลดลงในเมืองแองเคอเรจ ส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นของคนไร้บ้านที่อาศัยในพื้นที่สาธารณะ

สถานการณ์สภาพอากาศหนาวเย็นจากอุณหภูมิที่ลดลง มีหิมะปกคลุมตามท้องถนนในเมืองแองเคอเรจ รัฐอะแลสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิตของคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่สาธารณะในเมือง ให้มีอัตราที่สูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

จากเหตุการณ์สภาพอากาศหนาวเย็นและหิมะตกที่เกิดขึ้นในเมืองแองเคอเรจ มีส่วนทำให้คนไร้บ้านที่อาศัยตามพื้นที่สาธารณะเกิดการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จากอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ผู้นำทางการเมืองเริ่มออกนโนบายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

ความหนาวเย็นที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีคนไร้บ้านเสียชีวิต โดยผู้เสียชีวิตเป็นคนไร้บ้านเพศหญิง เธอไร้บ้านเนื่องจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่พักพิงของเธอที่อยู่ในป่า ทำให้เธอต้องไร้ที่อยู่และมาพักอาศัยตามพื้นที่สาธารณะและเผชิญกับสภาพอากาศหนาวเย็นจนเสียชีวิต รวมไปถึงมีการพบคนไร้บ้านอีกจำนวนมากที่เสียชีวิตตามพื้นที่สาธารณะต่างๆในเมือง จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากถึง 49 ราย อ้างอิงได้จากแหล่งข่าวหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดของเมือง The Anchorage Daily Newsโดยตัวเลขดังกล่าวมีอัตรามากกว่าสองเท่าจากปีที่ผ่านมา

ฤดูหนาวที่รุนแรงในอะแลสกานํามาซึ่งอันตรายสําหรับคนไร้บ้านที่พักอาศัยอยู่ตามพื้นที่สาธารณะซึ่งอันตรายที่เกิดขึ้นส่งผลมาเป็นเวลานานหลายปี แต่ในปีนี้ สถานการณ์ความหนาวเย็นที่เกิดขึ้นร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ส่งผลให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากวิกฤตที่อยู่อาศัย และการขาดแคลนเตียงที่พักพิงหลังจากที่เมืองได้ทำการปิดที่พักพิงขนาดใหญ่ในเมืองเมื่อหกเดือนที่ผ่านมา จึงส่งผลให้เกิดอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นถึงเท่าตัว

ที่พักพิงในเมืองแองเคอเรจมีที่ว่างสําหรับคนไร้บ้านจำนวน 524 คนในแต่ละคืน แต่จากการคาดการณ์ของเมืองพบว่ามีคนไร้บ้านจำนวนมากถึง 900 คน ที่ต้องการที่พักอาศัย โดยวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นายกเทศมนตรีของเมืองได้มีการวางแผนที่จะเสนอการขยายที่พักพิงเพิ่ม ซึ่งเป็นที่พักพิงที่ได้ทำการเปิดเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยเพิ่มเตียงเป็น 200 เตียงจาก 150 เตียง แต่การวางแผนได้รับการเสนอจากเจ้าหน้าที่ของเมืองว่าไม่มีที่ว่างในอาคารให้ขยายเพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มเตียงรองรับคนไร้บ้านแล้ว

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พบว่าในบางครั้งการทำงานของที่พักพิงไม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้เปราะบางมาเป็นลำดับแรก ซึ่งอาจะส่งผลได้ว่าบางทีคนไร้บ้านและผู้สูงอายุอาจจะไม่สามารถเข้าถึงที่พักพิงที่มีการจำกัดได้เลย รวมไปถึงผู้นําทางการเมืองก็ไม่สามารถพัฒนาแผนทางเลือกที่เพียงพอสำหรับที่พักพิงได้ เห็นได้จากช่วงหนึ่งที่มีการเสนอแผนในการจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน เพื่อส่งคนไร้บ้านไปยังสภาพอากาศที่อบอุ่นก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึง ซึ่งพบว่าแผนนั้นได้รับการคัดค้านอย่างกว้างขวางและส่งผลให้ไม่ได้ดําเนินการตามแผนอย่างที่ผ่านมา

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองอะแลสกาทำให้เห็นได้ชัดว่าปัญหาหลายๆอย่างที่ตามมา ไม่ว่าปัญหาการเสียชีวิตของคนไร้บ้านจากสภาพอากาศหนาวเย็น ล้วนมีปัจจัยหลักมาจากด้านวิกฤติที่อยู่อาศัยที่ผลักให้คนส่วนมากกลายมาเป็นคนไร้บ้าน จนนำมาสู่การอยู่อาศัยตามพื้นที่สาธารณะและพบกับคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี เราจะทำอย่างไรกับปัญหาที่เกิดขึ้น การช่วยให้คนไร้บ้านเข้าถึงที่อยู่อาศัยถาวรจะช่วยลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและสร้างความยั่งยืนให้กับคนไร้บ้านได้จริงหรือไม่

ที่มา :