ร่วมสร้างงาน เพื่อส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดี : เมืองอินดิเพนเดนซ์จัดจ้างงานสำหรับสร้างประสบการณ์ทำงานและส่งเสริมการออมเงินสำหรับที่อยู่อาศัยในอนาคตแก่คนไร้บ้าน

เมืองอินดิเพนเดนซ์ รัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการจัดจ้างงานสำหรับคนไร้บ้าน เป็นงานเก็บของเก่าจากทางสัญจรหลักบางแห่งของเมือง และได้มีการเริ่มงานเป็นครั้งแรกในวันที่ที่ 27 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยการจ้างงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อคนไร้บ้านจะได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานและเริ่มต้นการออมเงินสำหรับที่อยู่อาศัยในอนาคต

Marquita James ร่วทำงานที่ทางสัญจรเมืองอินดิเพนเดนซ์ถนน Noland ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือของเมืองกับ Community Services League เพื่อจ้างผู้ประสบปัญหาคนไร้บ้านเพื่อสร้างประสบการณ์ทำงานและสร้างรายได้ในการออมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยในอนาคต

การจัดจ้างงานในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างเมืองอินดิเพนเดนซ์ และ Community Services League ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงสำหรับคนไร้บ้าน เพื่อสร้างรายได้แก่คนไร้บ้านที่ประสบปัญหาความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ทางประธาน Community Services League ได้เล็งเห็นว่าการจ้างงานนี้เป็นการจ้างงานที่สำคัญ เพราะเป็นการสร้างสะพานเชื่อมจาก ‘ที่กำบัง’ ไปสู่ ‘ที่อยู่อาศัยถาวร’ ในอนาคต โดยการจ้างงานนี้มีค่าตอบแทนจำนวน 12 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงสำหรับการทำงานหลัก และจ่ายเพิ่มอีก 3 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง เพื่อนำไปเป็นกองทุนออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนที่ทำงานนอกเวลาอีกด้วย

รูปแบบความเป็นอิสระเป็นแบบอย่างของแนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมจ้างงานที่จัดขึ้น โดยโปรแกรมจ้างงานรูปแบบนี้มีความคล้ายคลึงกันทั่วประเทศ รวมถึงงาน Clean Up Crew ที่ Hope Faith Homeless Assistance Camps ที่เป็นแคมป์คนไร้บ้านในเมืองแคนซัส การจ้างงานนี้เป็นการแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์ โดยสามารถแก้ปัญหาคนไร้บ้าน และเมืองยังได้รับการทำความสะอาด รูปแบบงานนี้มีลักษณะการทำงานคือเดินเก็บของเก่าตามถนนหลายไมล์ โดยเริ่มต้นการทำงานเป็นกะจำนวน 4 ชั่วโมง แล้วค่อยๆทำงานได้จนถึง 8 ชั่วโมงต่อวัน รวมถึงมีการจ้างงาน 5 วันต่อสัปดาห์ เริ่มงานจันทร์ถึงศุกร์ คล้ายกับงานประจำทั่วไป และในขณะมีคนไร้บ้านเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 คน แต่ในอนาคตมีแผนจะขยายจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

Greg Alexander ร่วมทำงานในเช้าวันอังคาร ที่ทางสัญจรเมืองอินดิเพนเดนซ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือของเมืองกับ Community Services League เพื่อจ้างผู้ประสบปัญหาคนไร้บ้านเพื่อสร้างประสบการณ์ทำงานและสร้างรายได้ในการออมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยในอนาคต

Greg Alexander เป็นคนไร้บ้านที่เข้าร่วมทำงานนี้ ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เป็นการเริ่มงานวันแรกของเขา เขาเป็นคนไร้บ้านมานานถึง 3 ปี แต่การทำงานนี้ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่า รู้สึกดีที่ได้ดูแลความสะอาดสิ่งแวดล้อมและได้รับเงินตอบแทน ซึ่งได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน

โครงการจัดจ้างงานนี้มีงบประมาณการจ้างงานประมาณ 100,000 ดอลลาร์ผ่านพระราชบัญญัติแผนกู้ภัยอเมริกัน โดยจะมีการดำเนินการจ้างงานไปจนถึงวันที่ 27 กันยายน 2566 แต่จะมีการขยายโครงการต่อหรือไม่อยู่ที่การตัดสินใจของสภาเมือง โดยทางเมืองหวังว่าการจ้างงานนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองทุกกลุ่ม จุดประกายให้เกิดโครงการใหม่ๆขึ้นสำหรับเมืองนี้ต่อไปอีกด้วย

ที่มา :

https://www.kcur.org/news/2023-03-28/independence-hopes-its-street-clean-up-can-put-homeless-people-to-work-and-on-a-path-to-housing