เปิดตัวโครงการฝึกอาชีพแก่เยาวชนคนไร้บ้านแคนาดา รับความต้องการของตลาดแรงงานด้านช่างฝีมือ

ขอบคุณรูปภาพจาก Pure Country 106

เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา มูลนิธิเดอะโฮมดีพอต์แคนาดา (The Home Depot Canada Foundation) ประกาศเปิดตัวโครงการเทรดวอร์ซ (TradeWorx) เพื่อช่วยเหลือเยาวชนคนไร้บ้านหรือเยาวชนที่มีข้อจำกัดในการได้งาน จำนวน 100 คน ให้มีโอกาสเข้าถึงการฝึกทักษะด้านช่างฝีมือและความช่วยเหลือทางสังคมอื่น ๆ โดยในขั้นแรกได้ลงทุนเป็นเงินจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 33,837,320 ล้านบาท

“โครงการเทรดวอลซ์เกิดขึ้นบนฐานของงานที่ผ่านมาของเราที่ทำร่วมกับภาคีในชุมชนในการจัดตั้งบ้านพักฉุกเฉิน และการสนับสนุนทางสังคมให้กับเยาวชนด้วยการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพเพื่อทำให้พวกเขามีอาชีพที่มั่นคงและมีบ้านอยู่อาศัยต่อไป” ปาเมลล่า โอเรอล์ก ประธานกรรมการผู้บริหารมูลนิธิฯ กล่าว “เราลงทุนในเรื่องการค้นคว้าและโครงการที่อยู่อาศัยอย่างมากในช่วงแปดปีที่ผ่านมาและเราก็รู้ว่าการจะทำลายวงจรของภาวะไร้บ้านในเยาวชนนั้นจำเป็นต้องบูรณาการวิธีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่เราก็กำลังจะมีโครงการเช่นนั้นร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง”

คนไร้บ้านในแคนาดากว่า 20 เปอร์เซ็นต์เป็นเยาวชน และในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็มีจำนวนเยาวชนที่ไร้บ้านเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน บิลด์ฟอร์ซแคนาดา (Buildforce Canada) คาดการณ์ว่า ลำพังในอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างเดียวก็จำเป็นต้องจ้างคนงานเพิ่มมากกว่า 307,000 คนในช่วงสิบปีที่ผ่านมา เพื่อก่อสร้างให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความต้องการแรงงานมีฝีมือที่มีมากและโครงการฝึกทักษะที่ช่วยเหลือด้านสังคมด้วยนั้น โครงการเทรดวอร์ซจึงนับว่าเป็นโครงการฝึกงานที่จะช่วยให้เยาวชนที่กำลังหางานได้มีทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในสายงานช่างฝีมือที่ตนเลือก

ในปัจจุบัน มูลนิธิโฮมดีพอตแคนาดาได้ลงทุนไปกว่า 42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,400 ล้านบาท เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะไร้บ้านของเยาวชนในแคนาดา โดยได้ลงทุนทั้งในด้านการค้นคว้า ด้านที่อยู่อาศัย และด้านการพัฒนาทักษะชีวิต

อ้างอิง: 

https://finance.yahoo.com/news/home-depot-canada-foundation-launches-110000980.html