Homeless in California: ปัญหาที่แก้ไม่ตก

ขณะที่รัฐแคลิฟอร์เนียสามารถบริหารงบประมาณได้เกินดุล แต่ทำไมปัญหาคนไร้บ้านและราคาที่อยู่อาศัยกลับเพิ่มสูงขึ้น

grayscale photo of man with shop bags walking past beggar sitting on sidewalk /Photograph: Unsplash

หนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา แคลิฟอร์เนียมีอัตราการว่างงานสูงแตะเลขสองหลักและขาดดุลงบประมาณสาเหตุจากวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis) เมื่อเวลาผ่านไป เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นตามลำดับ จนกระทั่ง อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.2% ประกอบกับการบริหารงบประมาณแบบเกินดุลถึง 21 พันล้านเหรียญสหรัฐ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเก็บภาษีคนที่มีฐานะมั่งคั่งที่เริ่มใช้ในปี 2012

ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย Gavin Newsom อนุมัติงบประมาณ 215 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อพัฒนาการเคหะ โรงเรียน และศูนย์รับเลี้ยงเด็ก แม้กระทั่งการงดเว้นภาษีผ้าอ้อม คำถามมีอยู่ว่าการเก็บภาษีและการใช้จ่ายงบประมาณทางภาครัฐที่สูงขึ้นแสดงถึงการพัฒนาของรัฐแคลิฟอร์เนียหรือไม่ ? เกือบครึ่งหนึ่งของคนไร้บ้านในสหรัฐอเมริกาปัจจุบันอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ในปีที่ผ่านมา จำนวนคนไร้บ้านในนครลอสแอนเจลิสเพิ่มสูงขึ้นถึง 16% และ 17% ในเมืองซานฟรานซิสโก การเพิ่มขึ้นของคนไร้บ้านนำมาซึ่งปัญหาความสกปรกบริเวณพื้นที่สาธารณะและโรคภัยต่าง ๆ

คนไร้บ้านที่อยู่ตามท้องถนนสาเหตุหนึ่งมาจากปัญหาสุขภาพจิต ในปี 2004 รัฐแคลิฟอร์เนียได้ผ่านกฎหมายภาษีส่วนเพิ่ม (surtax) ร้อยละ 1 ที่เรียกเก็บจากเศรษฐีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ในอดีตที่ผ่านมา คนไร้บ้านถูกจำคุกในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รัฐจำคุกนักโทษไว้เป็นจำนวนมากในรอบทศวรรษที่ผ่านมา เป็นสาเหตุให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรือนจำเพิ่มเป็นสองเท่า รัฐแคลิฟอร์เนียใช้งบประมาณ 81,000 เหรียญสหรัฐเป็นประจำทุกปีเพื่อขังนักโทษซึ่งหากให้เปรียบเทียบนั้นมากกว่าค่าใช้จ่ายต่อปีที่มหาวิทยาลัย Harvard

จากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการบริหารงบประมาณแบบเกินดุล อัตราการว่างงานที่ต่ำลง การเรียกเก็บภาษีที่มากขึ้น การทุ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาการเคหะ โรงเรียน และศูนย์รับเลี้ยงเด็กในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์คนไร้บ้านในปัจจุบันดีขึ้นแต่กลับแย่ลง  ถึงเวลาหรือยังที่รัฐและประชาชนชาวแคลิฟอร์เนียต้องพิจารณาว่าสิ่งที่พวกเขาทำอยู่คือการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านที่ถูกวิธีหรือไม่ และถ้าสิ่งที่ทำอยู่นั้นผิดจะปรับเปลี่ยนวิธีอย่างไรให้ถูกต้อง มิเช่นนั้นแล้ว รัฐและประชาชนแคลิฟอร์เนียต้องแบกรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้ตลอดไปและมากขึ้นทุกปี ในขณะที่ปัญหาคนไร้บ้านกลับทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

 

ที่มา : www.wsj.com