เชื้อชาติที่แตกต่าง สู่การเป็นคนไร้บ้านของผู้ลี้ภัยชาวยูเครนในอังกฤษ

มีรายงานจากองค์กรชุมชนว่า ผู้ลี้ภัยชาวยูเครนในอังกฤษกำลังประสบปัญหาไร้บ้านเพิ่มมากขึ้นหลังจากเกิดความขัดแย้งกับผู้ให้พักอาศัย ซึ่งสมาชิกคณะกรรมการของ Association of Ukrainians ในบริเตนใหญ่ชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และยังพบปัญหาที่คล้ายคลึงกันในบ้านพักผู้อพยพจากยูเครนหลายแห่ง