วัคซีนฟรีเพื่อคนไร้บ้านในเยอรมันนี

รัฐบอนน์ในประเทศเยอรมนีออกนโยบายจัดสรรวัคซีนฟรีให้กับคนไร้บ้านในรัฐ แม้ว่าจำนวนวัคซีนที่รัฐมีอยู่ในปัจจุบันอาจยังไม่เพียงพอกับคนทั้งประเทศก็ตาม โดยนโยบายดังกล่าวเป็นการยืนยันถึงความสำคัญของกลุ่มประชากรเปราะบางท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เพื่อที่ประชาชนจะได้มั่นใจว่า “ไม่มีใครถูกละเลยจากการจัดสรรครั้งนี้” โดยวัคซีนที่ฉีดให้กับคนไร้บ้านนั้นเป็นวัคซีนโดสเดียวจบ อย่าง Johnson & Johnson

เยอรมนีให้วัคซีนโควิด-19 แก่ “คนไร้บ้าน”

ภายในเดือนมกราคม เยอรมนีจะได้วัคซีนประมาณ 3-4 ล้านโดส และเพิ่มเป็น 11-13 ล้านโดสภายในเดือนมีนาคมปีหน้า ซึ่งหมายความว่าเยอรมนีจะใช้เวลาตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคมในการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชากรกลุ่มแรกซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่ควรได้รับวัคซีนก่อน ซึ่งรวมไปถึงคนไร้บ้าน