เปิดตัวโครงการฝึกอาชีพแก่เยาวชนคนไร้บ้านแคนาดา รับความต้องการของตลาดแรงงานด้านช่างฝีมือ

มูลนิธิเดอะโฮมดีพอต์แคนาดา (The Home Depot Canada Foundation) ประกาศเปิดตัวโครงการเทรดวอร์ซ (TradeWorx) เพื่อช่วยเหลือเยาวชนคนไร้บ้านหรือเยาวชนที่มีข้อจำกัดในการได้งาน จำนวน 100 คน ให้มีโอกาสเข้าถึงการฝึกทักษะด้านช่างฝีมือและความช่วยเหลือทางสังคมอื่น ๆ