ไร้บ้าน แต่ไม่ไร้สายสัมพันธ์: ว่าด้วยความผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกันของกลุ่มคนไร้บ้าน

“ครอบครัวที่เลือกเอง (chosen family)” คือสถาบันทางสังคมเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ไร้บ้าน และทำให้คนไร้บ้านเอาชีวิตรอดในพื้นที่สาธารณะได้ และครอบครัวที่ว่านี้เป็นระบบความสัมพันธ์อยู่เหนือกฎเกณฑ์ใดๆ มีเพียงสายสัมพันธ์ทางใจเป็นสำคัญที่ช่วยยึดโยงสมาชิกครอบครัวไว้ได้