คนไร้บ้านในอเมริกาลดลง แต่เพิ่มขึ้นในรัฐชายฝั่งตะวันตก คาดเกิดจากต้นทุนที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้น

แม้ว่าจำนวนคนไร้บ้านของอเมริกาในระดับชาติจะลดจำนวนลงเมื่อเทียบปีที่แล้ว แต่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และรัฐชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐกลับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น