ไร้บ้านแม้อยู่ใต้หลังคา: วิกฤติคนไร้บ้านนิวซีแลนด์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

แม้ว่าในช่วงต้นของการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางนิวซีแลนด์จะดูเหมือนสามารถลดปัญหาการไร้บ้านลงได้ แต่นิวซีแลนด์ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศในกลุ่ม OECD ที่มีอัตราการไร้บ้านสูงที่สุด เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเรื่องคนไร้บ้านในช่วงการระบาดของโควิด-19 เป็นเพียงการย้ายคนไร้บ้านในที่สาธารณะไปยังที่พักชั่วคร่าวเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายครัวเรือนที่ยังไม่สามารถอาศัยในบ้านถาวรได้