พบทุจริต! นครนิวยอร์กยุติการทำงานร่วมกับองค์กรไม่แสวงหากำไรยักษ์ใหญ่ หลังพบมีผลประโยชน์ทับซ้อน

นครนิวยอร์กยกเลิกสัญญากับมูลนิธิ CORE Services Group องค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดูแลที่พักคนไร้บ้านในนครนิวยอร์ก หลังพบว่าทางองค์กรบริหารงานล้มเหลวบ่อยครั้ง มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน และให้เงินเดือนแก่ผู้บริหารของมูลนิธิมากกว่าที่ควร