วิกฤตเศรษฐกิจเปิดโอกาสให้ผู้เช่าบ้านในนครนิวยอร์กรวมตัวเรียกร้องคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังถูกละเลยมานาน

ปัญหาทางเศรษฐกิจส่งผลให้ผู้เช่าหลายคนรวมตัวกันประท้วงด้วยการไม่จ่ายค่าเช่าจนกว่าเจ้าของห้องเช่าจะมียกเลิกค่าเช่าค้างชำระเพื่อช่วยเหลือผู้เช่าที่ประสบปัญหาจากการระบาดของโควิด 19 รวมไปถึงรับผิดชอบซ่อมแซ่มและปรับปรุงอาคารที่พักที่ถูกละเลยมาอย่างยาวนานแม้จะมีคำร้องไปหลายครั้งแล้วก็ตาม