จำนวนคนไร้บ้านในเมืองนิวยอร์กเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 39

ในช่วงกลางปี จำนวนตัวเลขคนไร้บ้านในฝั่งประเทศตะวันตกเริ่มทยอยเผยแพร่ออกมาให้เห็น โดยคราวนี้เป็นคิวของเมืองนิวยอร์ก จากการสำรวจตัวเลขคนไร้บ้านในปีนี้ ตัวเลขสูงขึ้นเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์