สิทธิในการเข้าถึงอากาศบริสุทธิ์ที่หายไปของคนไร้บ้านเมืองเดลี

เดลีเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศอย่างมาก โดยทางรัฐบาลท้องถิ่นเดลีได้ออกมาตราการมากมายเพื่อให้ประชาชนในเมืองได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศน้อยที่สุด อย่างไรก็ดี แม้จะมีมาตรการมากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชน มาตรการที่ออกมาโดยภาครัฐนั้น ยังคงขาดมาตรการที่รองรับคนไร้บ้าน แม้ว่าเมืองนิวเดลีจะเป็นเมืองที่มีคนไร้บ้านมากที่สุดในอินเดียก็ตาม