คุยกับ ‘ลุงดำ’ จากสถานการณ์คนไร้บ้านในอดีตสู่การมีศูนย์พักพิงฯของตัวเอง

สถานการณ์คนไร้บ้านในอดีตตั้งแต่ถูกไล่จับ จนถึงมีศูนย์พักพิงฯของตัวเอง เป็นอย่างไร ลุงดำเป็นคนหนึ่งที่ให้ภาพนั้นได้ดี เพราะเขาผ่านสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านของคนไร้บ้านมานานนับสิบกว่าปี จนปัจจุบันกลายมาเป็นคนขับเคลื่อนในประเด็นเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน