รัฐบาลแทสเมเนียจัดหา “พื้นที่ปลอดภัย” เพื่อเป็นที่พักพิงให้คนไร้บ้าน

ค่าครองชีพและค่าเช่าที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้คนในรัฐแทสเมเนีย ประเทศออสเตรเลีย เข้าสู่สภาวะไร้บ้าน ในขณะที่รัฐบาลได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจัดหาพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเป็นที่พักพิงให้ได้ 10,000 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2575

เพื่ออนาคตที่ดีกว่า : เมืองคีโลว์นา ประเทศแคนาดาตั้งเป้าหมายแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านถาวรให้หมดไปภายในปี 2568

จากข้อมูลของ Journey Home มีการประมาณการณ์ว่า ในแต่ละวันมีคนจำนวน 350 คนที่ต้องประสบปัญหาไร้บ้านเพิ่มขึ้นในคีโลว์นา ประเทศแคนาดา รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของคนไร้บ้านในศูนย์พักพิงด้วย ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าผู้ที่อยู่อาศัยในครัวเรือนถึง 3 เท่าเลยทีเดียว จากปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลให้หน่วยงานรัฐบาล และทางองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรตั้งเป้าหมายว่า จะแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านถาวรให้หมดไปภายในปี 2568