คนไร้บ้านนิวเดลีกับภัยหน้าร้อนที่ถูกละเลย

คนไร้บ้านในเมืองนิวเดลีเผชิญกับความลำบากที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงหน้าร้อน เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดหรือน้ำสำหรับอาบน้ำในห้องน้ำสาธารณะเพื่อคลายร้อนได้ นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับยุงที่เพิ่มขึ้นและอากาศที่ร้อนอย่างมาก จนไม่สามารถนั่งที่ริมถนนได้เนื่องจากพื้นถนนเก็บความร้อนไว้มาก ทั้งนี้รัฐบาลยังไม่ได้ให้ความช่วยเหลือมากนัก