การต่อสู้เรื่องสิทธิพลเมือง ในเมืองที่การไร้บ้านกลายเป็นอาชญากรรม

เดนเวอร์/คอนโดและทาวน์เฮาท์ที่เพิ่มขึ้น เคียงคู่ไปกับสถานที่ที่เป็นดังเป็นสวรรค์เล็กๆของแรนดี้ รัชเชล และคนไร้บ้านอื่นๆ พวกเขาอยู่กันเป็นกลุ่ม มีเพียงเต็นท์และถุงนอน แต่ทว่าผิดกฎหมายในสายตาของเจ้าหน้าที่เมืองนิวยอร์ก

คนไร้บ้านเป็นคนอันตราย เสี่ยงต่ออาชญากรรม จริงหรือ?

หากเราเคยมองว่าคนไร้บ้านเป็นกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมรุนแรง เป็นคนอันตราย และมักจะกลายเป็นอาชญากรเสี่ยงต่อการประกอบอาชญากรรม อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ เพราะจากงานสำรวจวิจัยคนไร้บ้านในกทม.พบว่า คนไร้บ้านเสี่ยงต่อการถูกทำร้าย มากกว่าเป็นคนก่อความรุนแรงเสียเอง