ชมภาพอาสาสมัครนักศึกษามช. ลงพท.เยี่ยมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคนไร้บ้านเชียงใหม่ ฝึกทำน้ำยาอเนกประสงค์-แยกขยะ

นักศึกษาอาสาสมัครที่ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลคนไร้บ้านเชียงใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคนไร้บ้านเชียงใหม่แห่งใหม่ เรียนรู้แลกเปลี่ยนฝึกทำกิจกรรมกลุ่มคนไร้บ้าน ได้แก่ น้ำยาเอนกประสงค์ และคัดแยกขยะ