“ภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยน” อีกหนึ่งปัจจัยของความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัยที่น่าจับตามอง

กระบวนการ gentrification เป็นเรื่องของการต่อสู้ทางชนชั้น ระหว่างกลุ่มคนร่ำรวยที่เข้ามาใหม่ และกลุ่มคนยากจนที่อยู่มาก่อน โดยมีต้นตอมาจากพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ของคนรายได้น้อย และในเวลานี้ สาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่กระบวนการพัฒนาพื้นที่เช่นนั้นคือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ