ส่องปัญหากลุ่ม LGBTQ+ ไร้บ้านในโลกยุคโควิดระบาด

ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ล้วนเป็นช่วงเวลาที่สร้างความเปราะบางสำหรับคนทุกกลุ่ม คนไร้บ้านที่เป็น LGBTQ+ ก็เป็นอีกกลุ่มที่ยิ่งถูกทำให้เปราะบางมากยิ่งขึ้น เพราะพวกเขาไม่ได้แค่เป็นคนไร้บ้าน แต่พวกเขายังคงถูกกดขี่อัตลักษณ์ทางเพศจากสังคมอีกด้วย

ที่ไหนมีความเกลียดชัง LGBT+ ที่นั่นย่อมมีคนไร้บ้าน

ตราบใดที่สังคมยังไม่ยุติการกดขี่ LGBT+ ผู้คนอีกมากมายก็ต้องเสี่ยงชีวิตหลบหนีความรุนแรงออกมาจากครอบครัวและชุมชนของตัวเอง

เรื่องราวของมาม่ารูบี้ กับศูนย์พักพิงฯ LGBTQ ที่ไร้บ้าน

รูบี้ โคราโด หรือมาม่า รูบี้ นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ จัดตั้ง “คาซา รูบี้” เพื่อเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว และชุมชนให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่ม LGBTQ โดยเฉพาะLGBTQ ที่ไร้บ้าน