คนไร้บ้านเชียงใหม่ เดอะซีรีส์ (5) คุยกับ ‘เอ็น’ ถึงประสบการณ์ และความท้าท้ายในการทำงานกับคนไร้บ้าน

ในวันที่คนไร้บ้านเชียงใหม่รวมกลุ่มกันมาได้เกือบ 10 ปี ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมสำหรับการขับเคลื่อนของพวกเขา คือ การเกิดขึ้นศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่ ในระยะเวลากว่าหนึ่งทศวรรษ ประสบการณ์ของเอ็นก็ยิ่งควรค่าแก่การกล่าวถึง

คนไร้บ้านเชียงใหม่ เดอะซีรีส์ (4) เสียงอวยพรจากมิตร กับย่างก้าวสำคัญของกลุ่มคนไร้บ้านเชียงใหม่

ในวาระที่โครงการศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่กำลังดำเนิน พวกเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับย่างก้าวสำคัญของกลุ่มคนไร้บ้านเชียงใหม่……

ชมภาพอาสาสมัครนักศึกษามช. ลงพท.เยี่ยมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคนไร้บ้านเชียงใหม่ ฝึกทำน้ำยาอเนกประสงค์-แยกขยะ

นักศึกษาอาสาสมัครที่ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลคนไร้บ้านเชียงใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคนไร้บ้านเชียงใหม่แห่งใหม่ เรียนรู้แลกเปลี่ยนฝึกทำกิจกรรมกลุ่มคนไร้บ้าน ได้แก่ น้ำยาเอนกประสงค์ และคัดแยกขยะ