Food for All: เพราะอาหารไม่สมควรถูกทิ้งขว้าง

บทความสรุปจากงานเสวนา Food for ALL: จากอาหารส่วนเกินสู่ความมั่นคงทางอาหารเพื่อกลุ่มเปราะบางในเขตเมืองที่จะชวนทุกท่านมาหาคำตอบว่า อาหารส่วนเกินคืออะไร? และเราจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างไร? ถ้าเราจะนำอาหารส่วนเกินมาให้กลุ่มคนเปราะบางต้องทำอย่างไร? ข้อจำกัดมีอะไรบ้าง? ผ่านประสบการณ์จากผู้ทำงานจริงจากพื้นที่เชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร ได้แก่ กลุ่ม Food Not Bomb CNX และมูลนิธิ SOS Thailand ที่แม้จะมีแนวคิดเริ่มต้นที่ต่างกัน แต่ก็ต่างมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ของตนเช่นเดียวกัน

รายงานฉบับสมบูรณ์ การทบทวนฐานข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลคนจนเมืองของประเทศไทย

ราบงานฉบับนี้มุ่งเน้นการศึกษาไปที่การทบทวนฐานข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลคนจนเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน และเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างและข้อจำกัดของฐานข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลคนจนเมืองของประเทศไทย โดยกำหนดกรอบการทบทวนอยู่ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลโดยรอบ

บ้านไหน ๆ ก็ (ไม่) เหมือนกัน: ความเป็นส่วนตัวที่คนไร้บ้านลอสแอนเจลิสตามหา

ในการหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของมณฑลลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ผู้สมัครต่างเสนอนโยบายเพิ่มสถานที่พักพิงกับคนไร้บ้านเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ดี การเสนอนโยบายดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงความต้องการของคนไร้บ้านอย่างแท้จริง เนื่องจากสถานที่พักพิงที่ผู้สมัครหาเสียงนั้นเป็นสถานที่พักพิงแบบรวมกลุ่มที่ไม่สามารถให้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยอย่างที่คนไร้บ้านต้องการได้

นักเรียนไร้บ้านสหรัฐกับสิทธิทางการศึกษาที่เข้าถึงได้

รัฐสภาสหรัฐอเมริกาได้ออกรัฐบัญญัติ McKinney-Vento Homeless Assistance ในปี 1987 โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนไร้บ้านไม่ให้หลุดจากการศึกษา โดยรัฐบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติไว้ว่า ทางโรงเรียนประจำอำเภอต้องรับนักเรียนไร้บ้านให้เข้าเรียนทันทีและต้องพยายามไม่ให้พวกเขาหลุดจากการศึกษา ซึ่งหมายรวมถึงการจัดหาบริการอื่น ๆ ที่นักเรียนไร้บ้านต้องการ เช่น บริการรถรับส่ง การจัดหาอุปกรณ์การเรียน การติวหนังสืออีกด้วย โดยมีพี่เลี้ยงนักเรียนไร้บ้านคอยดูแล กฎหมายนี้ได้ช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหานักเรียนไร้บ้าน โดยมีนักเรียนประมาณ 1.4 ล้านคนหรือคิดเป็นประมาณ 2.7 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดเข้ารับความช่วยเหลือจากโครงการภายใต้กฎหมายดังกล่าว

ชวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตของคนไร้บ้าน

จากการนำเสนอข้อมูลทางสถิติว่าจำนวนคนไร้บ้านที่มีปัญหาสุขภาวะทางจิตมีจำนวนมาก อาจทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าโรคจิตเวชคือสาเหตุที่บุคคลกลายเป็นคนไร้บ้านแม้ว่าจะไม่ได้มีข้อมูลที่บ่งบอกว่าโรคจิตเวชเป็นสาเหตุของการเป็นคนไร้บ้านก็ตาม และยังทำให้ประชาชนเข้าใจไปอีกว่า คนไร้บ้านส่วนใหญ่มีโรคทางจิตเวช ความเข้าใจผิดเหล่านี้อาจนำไปสู่การมองการแก้ปัญหาคนไร้บ้านคือการแก้ที่ตัวบุคคลมากกว่าการแก้ที่ระบบโครงสร้างทางสังคม

คนไร้บ้านนิวเดลีกับภัยหน้าร้อนที่ถูกละเลย

คนไร้บ้านในเมืองนิวเดลีเผชิญกับความลำบากที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงหน้าร้อน เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดหรือน้ำสำหรับอาบน้ำในห้องน้ำสาธารณะเพื่อคลายร้อนได้ นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับยุงที่เพิ่มขึ้นและอากาศที่ร้อนอย่างมาก จนไม่สามารถนั่งที่ริมถนนได้เนื่องจากพื้นถนนเก็บความร้อนไว้มาก ทั้งนี้รัฐบาลยังไม่ได้ให้ความช่วยเหลือมากนัก

1 2 3 4 17