รัฐบาลสหรัฐฯ ทุ่มงบเกือบ 5 พันล้านแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน

รัฐบาลสหรัฐฯ ทุ่มงบประมาณ 5 พันล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน พร้อมเป้าหมายคือการลดจำนวนผู้ไร้บ้านให้ได้ 1.3 แสนคนภายใน 12-18 เดือน

ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และสาธารณประโยชน์ของซานฟรานซิสโกปี 2011 -2015 ลดลง 56 %

สำนักงานกฎหมายและงบประมาณซานฟรานซิสโกจัดทำรายงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายและความก้าวหน้าของโปรแกรมการสนับสนุนที่อยู่อาศัยระหว่างปี ค.ศ. 2010-2012 (พ.ศ. 2553-2555) ซึ่งมีคนไร้บ้านเข้าร่วม 1,818 คน