ทำความรู้จัก “Crisis” องค์กรพัฒนาเอกชน แก้ปัญหาคนไร้บ้านในอังกฤษตั้งแต่ต้นทางยันปลายทาง

ที่อังกฤษมีองค์กรเอกชนชื่อว่า “Crisis” ตั้งขึ้นมาโดยมีเป้าประสงค์เพื่อยุติการเป็นคนไร้บ้านอย่างถาวร โดยเริ่มแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางยันปลายทาง พวกเขาเชื่อว่า “การให้บริการเพื่อเปลี่ยนชีวิต จะสามารถทำให้ชีวิตคนๆหนึ่งเปลี่ยนได้”

ตำรวจลอสแอนเจลิสออกนโยบายการปฏิบัติต่อคนไร้บ้านอย่างเห็นอกเห็นใจ

สำนักงานตำรวจลอสแอนเจลิส (แอลเอพีดี) พบข้อสรุปว่า การยิง จับ หรือออกใบสั่งกับคนไร้บ้านนั้นไม่ได้ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการยุติปัญหาการไร้บ้าน