อุ่นกายยามไร้บ้าน : คนไร้บ้านในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย กำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น

เข้าสู่ช่วงเริ่มต้นฤดูหนาว ทำให้กลุ่มคนไร้บ้านในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น แต่อย่างไรก็ตาม ทางทีมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินกำลังดำเนินการช่วยเหลือให้กลุ่มคนไร้บ้านเหล่านี้ได้เข้าพักอาศัยในสถานที่พักพิงเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นลง

เมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเจอกับความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย

อนาคตสำหรับคนที่ใช้ชีวิตในพื้นที่ชายขอบยิ่งเลือนราง และประชากรในสังคมมีสิทธิจะร่วงหล่นสู่สภาวะเปราะบางได้ง่ายขึ้น หากไม่มีการจัดการวิกฤติสภาพภูมิอากาศไปพร้อม ๆ กับความอยุติธรรมในสังคม ทุกพื้นที่คือกายภาพแห่งความเหลื่อมล้ำ