อาสาสมัครนศ.มช.-ภาคปชค. ลงสำรวจประชากรเชิงลึกคนไร้บ้านเชียงใหม่

อาสาสมัครนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 20 คน และกลุ่มคนไร้บ้านเชียงใหม่ ได้ลงทำการสำรวจคนไร้บ้านเชียงใหม่ เตรียมใช้ข้อมูลทำงานวิจัยเพื่อเสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน

องค์กรรัฐ-เอกชนเตรียมร่วมสำรวจข้อมูลเชิงลึกคนไร้บ้านเชียงใหม่

องค์กรรัฐ-เอกชนผนึกกำลังเตรียมเดินสำรวจข้อมูลเชิงลึกคนไร้บ้านเชียงใหม่ หวังนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาคนไร้บ้านที่ยั่งยืน

คนไร้บ้านกทม.สามในสี่เคยเป็นแรงงานนอกระบบ

ภูมิหลังเกี่ยวกับอาชีพ อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้คนไร้บ้าน คนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ประมาณ 3 ใน 4 แล้วแล้วแต่เคยประกอบอาชีพเป็นแรงงานนอกระบบ และมีรายได้ไม่แน่นอน