ไปได้ดี! โครงการฝึกงานคนไร้บ้านรัฐราชสถานแบบครอบคลุม รับประกันคนไร้บ้านไม่ตกงานหลังจบโครงการ แนวโน้มขยายโมเดลโครงการทั่วประเทศอินเดีย

โครงการพัฒนาศักยภาพแก่คนไร้บ้านในรัฐราชสถาน อินเดีย ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากคนไร้บ้านและได้พาพวกเขากลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคมได้อีกครั้ง โดยโครงการดังกล่าวดูแลคนไร้บ้านอย่างครอบคลุมและรับประกันการได้งานหลังจบโครงการ

ไร้บ้านและเข้าไม่ถึงความสะอาด – คนไร้บ้านที่อินเดียอาบน้ำเพียง 3 วันครั้ง

ขณะนี้ในอินเดียมีคนติดไวรัสโควิด-19 จำนวน 719,665 คน และคนไร้บ้านก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่เปราะบางจากไวรัสที่สุด ความเหลื่อมล้ำไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเงินทอง แต่เป็นทั้งเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต

มหาวิทยาลัยในอินเดีย ออกค่าเรียนฟรีแก่กลุ่มเพศทางเลือก เพื่อลดจำนวนคนไร้บ้าน

มหาวิทยาลัยมานนมาเนียม ซันดาร์รานาร์ [Manonmaniam Sundaranar University (MSU)] ของอินเดียยกเว้นค่าเล่าเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกให้กลุ่มเพศทางเลือก เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนกลุ่มนี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดการออกมาใช้ชีวิตข้างถนน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปีการศึกษานี้