ครอบครัวคนไร้บ้านในมณฑลลูเนนเบิร์กเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาค้ามนุษย์มากที่สุด

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในมณฑลลูเนนเบิร์ก ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนคนไร้บ้านที่ขอความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย โดยกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดคือครอบครัวที่มีเด็ก ซึ่งจำนวนเด็กที่ติดอยู่ในสถานการณ์เปราะบางและไม่ปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้น จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการค้ามนุษย์มากกว่ากลุ่มอื่น

เทศกาลคริสต์มาสของเด็กๆไร้บ้าน “ถ้าเราย้ายบ้านบ่อยๆ ซานตาคลอสจะหาพวกเราเจอมั้ย?”

เทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาลที่สำคัญของชาวตะวันตก โดยเฉพาะเด็กๆ ที่มักจะวาดฝันว่าจะมีซานตาคลอสนำของขวัญมามอบให้ในคืนวันคริสต์มาส แต่มีข้อมูลเด็กๆ กว่า 130,000 คน ในสหราชอาณาจักรต้องเฉลิมฉลองคริสต์มาสในศูนย์พักพิงชั่วคราว

เด็กในศูนย์พักพิงฯคนไร้บ้านอังกฤษเพิ่มขึ้น 37 เปอร์เซ็นต์ในรอบ 3 ปี

จำนวนตัวเลขเด็กในศูนย์พักพิงชั่วคราวของอังกฤษเพิ่มขึ้นถึง  37  เปอร์เซ็นต์ จากปี 2014 อปท.ขออำนาจตั้งกองทุนกู้ยืมแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยถาวร ด้านองค์กรการกุศลร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านโดยด่วน