Homeless in Japan : ไม่มีใครอยากเป็นคนไร้บ้าน

การไร้ที่อยู่อาศัยถือเป็นมลทินหรือความอับอายอันใหญ่หลวงของคนญี่ปุ่น สังคมญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการพึ่งพาตนเอง ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาเชื่อว่าประชาชนทั่วไปมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคนไร้บ้าน คนญี่ปุ่นจำนวนมากทำงานหนักและพวกเขาก็คิดว่าคนไร้บ้านเป็นพวกขี้เกียจ ไม่ต้องการทำงาน ซึ่งมันไม่เป็นความจริง ไม่มีใครต้องการเป็นคนไร้บ้าน พวกเขาไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะสถานการณ์บางอย่างทำให้เกิดจุดพลิกผัน

คนไร้บ้านเชียงใหม่ เดอะซีรีส์ (6) นรินทร์ ผู้หยิ่งทระนง เย้ยฟ้า ท้าทายชีวิตพิการ และไร้บ้าน #1

การไร้บ้านคือ ความลำบาก ความพิการคือ ความยาก  แล้วถ้าเราพิการด้วยไร้บ้านด้วยล่ะ นั่นหมายถึง ความยากลำบากที่คูณสอง คงไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวเอง แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีกี่คนที่จะยอมสู้กับโชคชะตาอันโหดร้ายเช่นนี้ หลายคนยอมจำนนต่อโชคชะตา แต่ไม่ใช่กับบุคคลนี้ ไม่ใช่กับชายที่ชื่อ นรินทร์ เอื้ออมรรัตน์ ผู้หยิ่งทระนง

แนะรัฐไทยสร้างสวัสดิการรักษาโรคตามสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่ตามบัตรประชาชน แก้ปัญหาให้คนเข้าถึงสุขภาวะที่ยั่งยืน

สุรพงษ์ กองจันทึก เสนอให้รัฐสร้างสวัสดิการรักษาพยายาบาลตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อแก้ปัญหาคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางสิทธิเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน เนื่องจากปัจจุบันรัฐให้สิทธิตามบัตรประชาชนทำให้คนไร้บัตรโดยเฉพาะกลุ่มคนชายขอบ เช่น คนไทยไร้บัตร คนไร้บ้าน กลุ่มชาติพันธุ์เข้าไม่ถึงสิทธิที่ควรได้รับ  หากสร้างได้คนต่างชาติในสังคมก็จะเข้าถึงด้วย เพราะพวกเขาต่างร่วมจ่ายภาษีให้รัฐเช่นกัน

เปิดรายงานการวิจัยฯด้านกม. คนไร้บ้านในไทยส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน เพียงแค่ไร้บัตรประชาชน (จบ)

ในตอนที่ผ่านมา เราได้นำเสนอไปว่า เมื่อไม่มีบัตรประชาชน คนไร้บ้านจะประสบปัญหาในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่าง สิทธิการรักษาพยาบาล ในตอนนี้เรามาดูกันว่าเมื่อไม่มีบัตรประชาชน คนไร้บ้านจะเข้าไม่ถึงสิทธิการศึกษา  สิทธิการได้รับเบี้ยเลี้ยงยังชีพ และ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนได้อย่างไร

บทเรียนจากฟินแลนด์: ช่วยคนไร้บ้านด้วยการให้ “บ้าน”

วิธีการอาจฟังดูธรรมดา แต่นโยบายของฟินแลนด์ในการแก้ปัญหาคนไร้บ้านด้วยการมีบ้านก่อนเป็นอันดับแรกมีประสิทธิภาพมาก มันช่วยจบปัญหา ไม่ใช่แค่จัดการกับมัน

1 2