ถูกไล่ที่! ชาวเทศมณฑลคอร์นวอลล์กำลังไร้ที่อยู่ในหน้าหนาวที่กำลังมาถึงหลังจากที่คอร์นวอลล์กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในหน้าร้อนที่ผ่านมา

มาตราการจำกัดการเดินทางออกนอกประเทศจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เทศมณฑลคอร์นวอลล์กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากคนอังกฤษมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี เมื่อฤดูกาลท่องเที่ยวหมดลง ผลกระทบจากการเติบโตของธุรกิจที่พักเพื่อการท่องเที่ยวส่งผลให้ราคาอสังหริมทรัพย์ในคอร์นวอลล์เพิ่มสูงกว่า 20% ทำให้ผู้ให้เช่าหลายคนไล่ผู้เช่าออกเพื่อที่จะผันบ้านเช่าของตนให้เป็นบ้านพักตากอากาศหรือที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ทำให้คอร์นวอลล์ประสบปัญหาภาวะไร้บ้านสูงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน