อาชญากรรมและการลงทัณฑ์คนไร้บ้าน (1)

เมื่อการไม่มีที่อยู่อาศัยมั่นคงถูกตราว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของสังคม ผนวกกับอคติที่ผู้คนมีต่อบุคคลที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ร่างกายของคนไร้บ้านจึงไม่ต่างอะไรจากเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามพื้นที่ต่าง ๆ เข้าไปไล่รังควาน หรือตกเป็นเป้านิ่งให้ผู้บังคับใช้กฎหมายเล่นงาน

นักวิจัยทดลองให้เงินกว่าสองแสนบาทแก่คนไร้บ้าน ผลที่เกิดพลิกความคาดหมาย

เราคงเคยได้ยินกันว่า การให้เงินคนไร้บ้านไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือพวกเขา เพราะไร้บ้านอาจนำเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่าย หรือนำเงินไปซื้อเหล้าซื้อยาเสพติด ทว่าผลวิจัยใหม่จากแคนาดากลับพิสูจน์สิ่งที่ตรงกันข้าม

หนัง 6 เรื่องที่จะช่วยให้คุณเข้าใจคนไร้บ้านมากขึ้น

ขอชวนทุกคนมา ‘ตั้งใจมอง’ คนไร้บ้านด้วยการผ่านการดูหนัง หนังที่มีตัวละครนำเป็นเด็กทั้ง 6 เรื่องนี้ ดูเผินๆ แล้วอาจเป็นหนังประเภทก้าวผ่านวัย (coming of age) ธรรมดาทั่วไป แต่เมื่อสังเกตจะพบว่าชีวิตของเด็กๆ ในหนังเหล่านี้ล้วนเสนอแง่มุมที่แตกต่างกันเกี่ยวกับ ‘ความไร้บ้าน’ พวกเขาต่างมีเหตุผล มีความสุข ความทุกข์ และการดิ้นรนต่อสู้ของพวกเขาเอง

หยุดยั้งภาวะไร้บ้านระลอกใหม่ ต้องแก้ที่ต้นเหตุ

จำนวนคนไร้บ้านเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่องค์กรต่างๆ เชื่อว่าตนได้ช่วยคนไร้บ้านส่วนใหญ่ให้ไม่ต้องนอนในพื้นที่สาธารณะ คนไร้บ้านที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือกว่าสองในสามเป็นคนไร้บ้านหน้าใหม่ ซึ่งตกอยู่ในสภาวะไร้บ้านจากพิษโควิด ปัญหานี้น่าจะรุนแรงขึ้นเมื่อมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ถูกพักงานและคำสั่งห้ามไล่ผู้เช่าหมดลง

ความไร้บ้านในโลกที่ AI กำหนด และสภาพภูมิอากาศชักจะแย่ลงเรื่อย ๆ

เมื่อตัวแปรของความเหลื่อมล้ำเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นั่นแปลว่า ความเป็นไปได้ที่คนจะประสบภาวะไร้บ้านก็เพิ่มขึ้น บางอันเหมือนจะไม่เกี่ยว แต่ก็เกี่ยวนะ

จากโควิดถึงเศรษฐกิจในกระเป๋า ผลักกลุ่มเปราะบางสู่ ‘คนไร้บ้าน’ เปิดผลวิจัยในเส้นแบ่งเหลื่อมซ้อน เมื่อ 1 นโยบายไม่ใช่คำตอบ

ผศ.ดร. พีระ ตั้งธรรมรักษ์ ผู้ขับเคลื่อนโครงการ ‘ศึกษาโอกาสในการเข้าสู่ภาวะไร้บ้านด้วยการวิจัยภาคสนาม’ เดินหน้าสร้างสรรค์ ‘แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์’ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้คน 1 คนเปลี่ยนสถานะไปสู่คนไร้บ้านอย่างเต็มตัว โดยคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในต้นปี 64 ทว่า ระหว่างเส้นทางเดินในงานวิจัยชิ้นนี้ มี ‘ของแถม’ คือ ‘ข้อสังเกต’ อันมีนัยยะสำคัญที่นำไปสู่แนวคิดที่ว่า การช่วยเหลือคนไร้บ้าน อาจไม่สามารถนำนโยบายเดียวไปใช้กับคนทุกกลุ่มได้

1 2 3 34