ระเบิดเวลากำลังเดิน: คนไร้บ้าน 23 คนในนิวยอร์ก เสียชีวิตแล้วด้วย โควิด-19

ในขณะที่การป้องกันโดยสมบูรณ์แบบนั้นเป็นไปไม่ได้ แต่เมืองนิวยอร์กก็พยายามจะลดความเสี่ยงให้ได้ ตอนนี้เมืองนิวยอร์กได้เช่าโรงแรมที่ว่างเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว เพื่อใช้แยกตัวคนไร้บ้านที่มีอาการโควิด ตรวจพบว่าติด หรือมีความเสี่ยงว่าติด เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กประกาศว่าจะเช่าโรงแรมให้คนไร้บ้านในศูนย์พักพิงอีก 2,500 คนภายในสิ้นเดือนนี้ และเมืองนิวยอร์กก็ได้ซื้ออ่างล้างมือและห้องน้ำเคลื่อนที่ได้เพื่อนำไปติดตั้งตามท้องถนน เพื่อให้คนไร้บ้านที่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในศูนย์พักพิงใช้

คนไร้บ้านหลายล้านคนในอินเดีย “ไม่มีที่ไป”

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพต่างกล่าวว่าคนไรบ้านเป็นกลุ่มหนึ่งที่เสี่ยงต่อไวรัสโควิดที่สุด เพราะคนไร้บ้านหลายคนมีโรคประจำตัวอยู่แล้วอย่างวัณโรค และอัตราการตายของคนไร้บ้านก็สูงกว่ากลุ่มประชากรอื่นๆ แพทย์คนหนึ่งกล่าวว่า “จะให้คนที่ไม่มีบ้านกักตัวได้อย่างไร หรือจะให้คนที่นอนติดกันสิบคนในห้องแคบๆกักตัวได้อย่างไรกัน”

ข้อแนะนำโควิด-19 (COVID-19 GUIDANCE NOTE) “การปกป้องดูแลคนไร้บ้าน”

รัฐบาลทั่วโลกต่างใช้นโยบาย “อยู่กับบ้าน” “แยกตัวเองจากผู้อื่น” “ระยะห่างทางสังคม” และ “ล้างมือ” เพื่อลดการระบาดของโรคและลดจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า นโยบายเหล่านี้วางอยู่บนสมมติฐานที่ว่าคนทุกคนมีบ้านอยู่และมีบริการสุขอนามัยที่เพียงพอ แต่สำหรับคนราว 800 ล้านคนทั่วโลกที่เป็นคนไร้บ้าน พวกเขาเข้าไม่ถึงสิ่งเหล่านี้

“บ้าน” ด่านหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ขณะที่รัฐบาลทั่วโลกกำลังพึ่งพาการให้คนอยู่กับบ้านเพื่อป้องการระบาดของไวรัสโคโรน่าเกิดใหม่ รัฐบาลก็ต้องดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้ใครก็ตามตกอยู่ในสภาวะไร้บ้าน และรับรองว่าผู้คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยจะสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เพียงพอได้ ผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติกล่าว

การประมาณการประชากรคนไร้บ้าน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายงานการประมาณการประชากรคนไร้บ้าน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “คนไร้บ้านมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 30% และปัจจัยที่ทำให้คนไร้บ้านเพิ่มสูงขึ้นเกิดจากภาวะการว่างงานและการเข้าไม่ถึงที่อยู่อาศัย หลังพ้นโควิด” จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้น ได้สร้างความสูญเสียอันร้ายแรงต่อชีวิต สุขภาพ ตลอดจนเศรษฐกิจทั่วโลก ประเทศไทยเองก็กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก สิ่งที่เราไม่อยากเห็นที่สุด คือ สถานการณ์ดังกล่าว ทำให้เกิดคนไร้บ้านหน้าใหม่ (New Homeless) ในสังคมเพิ่มขึ้น รายงานเรื่อง “การประมาณการประชากรคนไร้บ้าน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ฉบับนี้  ผศ.ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ และ ณัฎฐ์ศุภณ ดำชื่น นักวิจัยภายใต้แผนงานพัฒนาองค์ความรู้ฯ คนไร้บ้าน สสส. ได้นำเสนอการประมาณการจำนวนคนไร้บ้านในกรุงเทพมหานครหลังเกิดสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ผู้วิจัยได้ใช้แบบจำลองเศรษฐมิติที่พัฒนามาพยากรณ์ (Estimate) ซึ่งอ้างอิงภาวะเศรษฐกิจจากการพยากรณ์เศรษฐกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ในปี 2563 ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) ธนาคารโลก (World Bank) และ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ […]

ลาสเวกัสเปลี่ยนลานจอดรถเป็น “ศูนย์พักพิงคนไร้บ้าน”

วิกฤติไวรัสโคโรน่าชวนให้เราคิดและทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิต นั่นรวมถึงโครงสร้างและสวัสดิการพื้นฐานในสังคม ว่าเหตุใดคนเปราะบางอย่างคนไร้บ้านจึงไม่มีรัฐเข้ามาช่วยเหลืออย่างยั่งยืน ทำไมจึงไม่มีการเตรียมพร้อมวางแผนช่วยเหลือและดูแลคนเหล่านี้ก่อนที่วิกฤติจะมาถึง….

1 2 3 4 5 6 31