เพื่ออนาคตที่ดีกว่า : เมืองคีโลว์นา ประเทศแคนาดาตั้งเป้าหมายแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านถาวรให้หมดไปภายในปี 2568

จากข้อมูลของ Journey Home มีการประมาณการณ์ว่า ในแต่ละวันมีคนจำนวน 350 คนที่ต้องประสบปัญหาไร้บ้านเพิ่มขึ้นในคีโลว์นา ประเทศแคนาดา รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของคนไร้บ้านในศูนย์พักพิงด้วย ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าผู้ที่อยู่อาศัยในครัวเรือนถึง 3 เท่าเลยทีเดียว จากปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลให้หน่วยงานรัฐบาล และทางองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรตั้งเป้าหมายว่า จะแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านถาวรให้หมดไปภายในปี 2568

ที่พักแบบใหม่! เมืองแวนคูเวอร์อนุมัติที่พักอาศัยสำหรับคนไร้บ้านขนาดสองคนอยู่

เมืองแวนคูเวอร์อนุมัติสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้บ้านขนาดเล็ก โดยมองว่าจะเป็นการเพิ่มที่พักคนไร้บ้านแบบฉุกเฉินที่ขาดแคลน และตอบโจทย์การอยู่อาศัยที่แตกต่าง อย่างไรก็ดี หลายฝ่ายกังวลถึงรูปแบบที่ห้องพักที่อาจสร้างความไม่สะดวกแก่คนไร้บ้าน

เปิดตัวโครงการฝึกอาชีพแก่เยาวชนคนไร้บ้านแคนาดา รับความต้องการของตลาดแรงงานด้านช่างฝีมือ

มูลนิธิเดอะโฮมดีพอต์แคนาดา (The Home Depot Canada Foundation) ประกาศเปิดตัวโครงการเทรดวอร์ซ (TradeWorx) เพื่อช่วยเหลือเยาวชนคนไร้บ้านหรือเยาวชนที่มีข้อจำกัดในการได้งาน จำนวน 100 คน ให้มีโอกาสเข้าถึงการฝึกทักษะด้านช่างฝีมือและความช่วยเหลือทางสังคมอื่น ๆ

การใช้กำลังบังคับไล่ที่คนไร้บ้านไม่เคยเป็นทางออกของปัญหาผู้ไร้บ้านในแคนาดา

ที่แคนาดา นอกจากจำนวนคนไร้บ้านที่เพิ่มสูงขึ้น การใช้กำลังปราบปรามคนไร้บ้านยังสูงขึ้นอีกด้วย ภาพความเชื่อมโยงระหว่างผู้ไร้บ้านกับอาชญากรรมจึงถูกทำให้ชัดขึ้นอย่างที่ไม่ควรจะเป็น ในขณะที่การแก้ปัญหาคนไร้บ้านที่ต้นเหตุ ภาครัฐยังคงทำได้อย่างผิดที่ผิดทาง

ชายหนุ่มถูกฟ้อง เมื่อสร้างบ้านให้คนไร้บ้าน

ช่างไม้ชาวแคนาดาถูกสั่งห้ามสร้างที่อยู่เพื่อคนไร้บ้านในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยทางการให้เหตุผลว่าที่อยู่อาศัยเหล่านั้นดูอันตราย ในขณะที่ทางการไม่ได้ทำอะไรเพื่อคนไร้บ้านในช่วงโควิดเลย

นักวิจัยทดลองให้เงินกว่าสองแสนบาทแก่คนไร้บ้าน ผลที่เกิดพลิกความคาดหมาย

เราคงเคยได้ยินกันว่า การให้เงินคนไร้บ้านไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือพวกเขา เพราะไร้บ้านอาจนำเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่าย หรือนำเงินไปซื้อเหล้าซื้อยาเสพติด ทว่าผลวิจัยใหม่จากแคนาดากลับพิสูจน์สิ่งที่ตรงกันข้าม