เปิดรายงานเสนอยูเอ็น “การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ล้นเกินทั่วโลก บ้านถูกทิ้งร้าง และคนไร้บ้าน”

เอ็นจีโอแคนาดาเสนอรายงานด้านที่อยู่อาศัยต่อองค์การสหประชาชาติประเด็นการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกในลักษณะสินค้าเก็งกำไรในตลาดหุ้นก่อให้ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อสังคม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีสภาวการณ์ขาดแคลนที่อยู่อาศัย

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์: การอยู่ร่วมกันระหว่างสังคมกับคนไร้บ้าน “ฮิปเตอร์” ในเมืองท่องเที่ยวต่างประเทศ

“จากประสบการณ์ที่ไปเห็นมาจากต่างประเทศ การออกมานอนข้างนอกในประเทศไทย รัฐหรือท้องถิ่นอาจจะมองว่า ทำไมคุณมาสร้างปัญหาในที่สาธารณะ …ซึ่งประเทศอื่นก็มีคนอาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะเต็มไปหมด เมืองที่นักท่องเที่ยวเยอะกว่าเชียงใหม่ก็มีคนไร้บ้านจำนวนมาก คือ เขาก็หากินกับการท่องเที่ยวเหมือนกัน และเขาก็เห็นว่าการมีคนอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาสร้างปัญหาให้กับคนอื่นๆ”

เรื่องราวของคนไร้บ้านที่ขอนแก่น

พื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและการพัฒนาขยายมาเป็นพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีความต้องการแรงงานจำนวนมาก และแรงงานก็ไม่เพียงพอ จนต้องนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน แล้วทำไมถึงมีคนไร้บ้านจำนวนหนึ่งออกมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะ แทนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพตนเอง

HOMELESS SURVEY #1: งานการไม่มั่นคงเกี่ยวอะไรกับคนไร้บ้าน?

ความยากจนและการปากกัดตีนถีบเพื่อต่อสู้ในชีวิตของผู้คนจำนวนมากและคนรอบข้าง ได้ทำให้เครือข่ายทางสังคมและครอบครัวของผู้คนเหล่านี้อาจมิได้เป็นที่พึ่งในชีวิตได้เสมอไป

ถ้าสังคมเราให้โอกาส คนไร้บ้านจะกลับสู่สังคมได้อีกครั้ง : นุชนารถ แท่นทอง เครือข่ายสลัมสี่ภาค

“เราสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เขาสามารถกลับคืนสู่สังคม เราไม่อยากให้คนขาดโอกาสพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่นเดียวกับกลุ่มของเรา ที่อยากมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีที่อยู่ที่ปลอดภัย และเขาเหล่านั้นก็เป็นเช่นเดียวกัน”

1 7 8 9 10 11